Volop ideeën voor De Drie Polders

In de Cazemierboerderij in Tolbert was woensdag 16 december een schetssessie. Een interessante bijeenkomst waarin de mogelijkheden voor het Zuidelijk Westerkwartier verder werden verkend.

Ruim dertig mensen kwamen, op uitnodiging van de gebiedscommissie, naar de schetssessie. Ze vormden een diverse groep, met (vertegenwoordigers van) bewoners, grondeigenaren, provincie Groningen, natuurvereniging De Dotterbloem, waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, gemeente Leek, LTO en Prolander.

Over de grenzen heen

Een schetssessie is een brainstorm waarbij de nadruk niet ligt op woorden, maar op getekende ideeën. Alle aanwezigen waren vrij om kansen en knelpunten te benoemen, zonder daarbij direct aan bijvoorbeeld de financiële kant te denken. Secretaris van de gebiedscommissie Ernstjan Cornelius: “Tijdens de schetssessie denken we niet in grenzen maar juist in oplossingen. We willen graag maatwerk leveren, en dat kan alleen als we over grenzen heen kijken.”

Een palet voor ideeën

De tafels lagen vol met grote kaarten, stiften en pennen in allerlei kleuren en het belangrijkste: grote rollen schetspapier. Het knisperende, doorzichtige papier werd over de kaarten heen gelegd. Vanaf dat moment ontstaat een palet voor ideeën. Wie een voorstel heeft voor de nieuwe inrichting van De Drie Polders ziet het direct op het papier verschijnen. De ‘beeldnotulist’, degene die de schetssessie leidt, tekende het idee op het papier. Het maakt direct inzichtelijk wat het effect is in het landschap, en of het misschien een ander idee in de weg zit. Inzicht krijgen in elkaars belangen is dan ook één van de doelen van de sessie.

Rust en openheid

In drie groepen werd er geschetst. Rust en openheid kwamen naar voren als belangrijke waarden van het gebied. Hoe kan je deze het beste behouden of zelfs versterken? Hoe kan dit samenvallen met het creëren van nieuwe natuur en waterbergingen? De sessie werd volop benut om mogelijkheden te verkennen. Sommige vragen vormen de aanleiding voor verder onderzoek. Is bijvoorbeeld een geluidswal naast de snelweg in te passen? En welke afmetingen heeft een dergelijke wal nodig om goed te functioneren? Ook waren er vragen over de impact van nieuwe kades op het eigen uitzicht en wat logische plekken zijn voor gemalen. Begin volgend jaar worden onder andere deze onderzoeksvragen uitgezet.

Bouwstenen

Het was een creatieve ochtend, de gebiedscommissie is dankbaar voor alle opmerkingen, ideeën en aanvullingen. Dankzij de sessie heeft de gebiedscommissie meer inzicht gekregen in wat er leeft in het gebied zelf. Deze uitkomsten vormen een basis voor een tweede schetssessie, die in de eerste helft van 2016 wordt gehouden.

Tot maart 2016 houdt de Gebiedscommissie twee schetssessies voor elk van de drie gebieden (Polder de Dijken, Dwarsdiep en De Drie Polders), eventueel in combinatie met een veldbezoek. De uitkomsten vormen bouwstenen voor het concept-inrichtingsplan. Aan het eind van elke tweede sessie is er per gebied een openbare bijeenkomst waar de uitkomsten worden gepresenteerd.