Nieuwe natuur

2800 hectare nieuwe natuur

In het Zuidelijk Westerkwartier is plaats voor 2.800 hectare nieuwe natuur. Hiervan is 700 hectare gerealiseerd. In het Zuidelijk Westerkwartier kennen we veel kleine, zeer waardevolle natuurgebieden. Met het natuurnetwerk verbinden we de kleine gebiedjes met elkaar. Zo kunnen we de waterhuishouding beter afstemmen op natuur, landbouw en veilig wonen. Dieren als bijvoorbeeld de otter en de libel de groene glazenmaker kunnen in het Zuidelijk Westerkwartier (terug)komen en blijven.
Deze nieuwe natuur zorgt voor een betere verbinding met andere natuurgebieden waaronder het Leekstermeer en het Drentsche Aa gebied. Dat maakt die natuur sterker en zorgt voor een grotere variatie aan planten en dieren.

Water is soms lastig

Drie waterbergingen in de gemeenten Marum en Leek moeten wateroverlast voorkomen. Het gaat om Dwarsdiep, De Dijken en De Drie Polders. Waar nodig worden kades aangebracht en wordt er gebruik gemaakt van de natuurlijke terreinomstandigheden. Soms horen we vragen hierover. Is zo’n kade hoog, of juist niet? Belemmert dat nu wel of niet het uitzicht? Het antwoord daarop is heel persoonlijk, oordeel dus zelf op basis van de foto’s hieronder.

ZichtKadeWesterkwartier

 

KadesMiddelhoogZWK

Water hebben we ook nodig

Nieuwe natuur en waterbergingen samen houden het water langer in het gebied. In tijden van droogte hoeft dan geen ‘gebiedsvreemd’ water uit het IJsselmeer te worden aangevoerd. Bovendien, de kwaliteit van het water wordt beter. Dat is goed voor mens en natuur. Waterschap Noorderzijlvest wil daarom meer water in het Zuidelijk Westerkwartier vasthouden. Zo wordt het gebied minder afhankelijk.

Een warm welkom voor toeristen

De uitgebreide robuuste en veerkrachtige natuur van het Zuidelijk Westerkwartier trekt zeker meer toeristen. Want dit recreatief interessante gebied sluit aan op grote natuurgebieden rond de stad Groningen. De natuur krijgt zelfs een verbinding met de Waddenzee. Toeristen zullen genieten van de natuur in het Zuidelijk Westerkwartier. Het genieten is overigens niet voorbehouden aan toeristen, de eigen inwoners kunnen er elke dag hun hart ophalen. Dat leert hetzelfde proces in Westerwolde. Het biedt nieuwe bestaansmogelijkheden voor ondernemende inwoners van het Westerkwartier. Denk hierbij aan onderdak voor bezoekers, maar ook aan natuurbeheer door boeren.

Meer ruimte voor beschermde dieren

GroeneGlazenmaker

Groene glazenmaker

De provincie Groningen koppelt natuurgebieden aan elkaar tot een sterker en aantrekkelijker geheel. Dat biedt meer mogelijkheden voor toerisme en recreatie, maar ook voor flora en fauna. Denk hierbij aan internationaal beschermde dieren als de groene glazenmaker en de kwartelkoning.