Vlog: verbeteren waterbeheersing in de NBW-polders

In de zes landbouwpolders met een Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) opgave wordt komende tijd hard gewerkt aan het verbeteren van de waterbeheersing. Benieuwd hoe? Bekijk de vlog.

Wateropgave

De zes landbouwpolders liggen binnen de driehoek Leek, Zuidhorn en Groningen en grotendeels binnen het ZWK. Het waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor het peilbeheer in deze polders. Peilbeheer houdt in dat in droge perioden het water zo lang mogelijk vastgehouden kan worden en in natte perioden het water zo snel mogelijk afgevoerd kan worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de afspraken vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Met dit akkoord leggen de overheden vast op welke wijze, met welke middelen en met welk tijdspad de grote wateropgave voor Nederland in de 21ste eeuw willen aanpakken. Het doel hiervan is om te blijven zorgen voor veiligheid tegen overstromingen én een goede kwaliteit van het water.

Paul Tameling, voormalig dagelijks bestuurder van het waterschap Noorderzijlvest, legt in onderstaande vlog uit waarom dit gedaan wordt. Vervolgens legt Menno van der Meer, projectmanager bij het waterschap Noorderzijlvest, onder andere uit welke werkzaamheden hierbij komen kijken.

De opnamen in de vlog zijn gemaakt door Royal HaskoningDHV (RHDHV)

Projectbord in polder Vredewold

Hieronder ziet u het projectbord dat in de polder is geplaatst.

Projectbord Polder Vredewold met alle logo's van de samenwerkingspartners.

Foto: Projectbord in Polder Vredewold, één van de zes landbouwpolders met een opgave vanuit de NBW.

Ga voor meer informatie naar de gebiedspagina NBW.