Vergadering Gebiedscommissie 29 november 2018

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier nodigt u van harte uit om de eerstvolgende vergadering bij te wonen. Het eerste deel van deze vergadering is openbaar.

Datum, tijd en locatie

De vergadering vindt plaats op donderdag 29 november 2018, van 19.00 – 21.00 uur in de Postwagen, Hoofdstraat 53 in Tolbert.

Meer informatie

In deze vergadering is vooral aandacht voor de voortgang en planning van het Projectbureau ZWK en de procedures. De vergaderstukken zijn vanaf 22 november te vinden in onze agenda.

NB. Door de gemeentelijke herindeling is het gemeentehuis in Leek niet beschikbaar. Daarom wordt deze vergadering van de Gebiedscommissie gehouden in de Postwagen te Tolbert.