Agenda

Welkom bij de GC vergadering op donderdag 21 juni 2018

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op donderdag 21 juni 2018,
van 19.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis te Leek, Tolberterstraat 66 in Leek.

Het eerste deel van deze vergadering is openbaar.
De agenda en vergaderstukken vindt u hier.