Terugblik en vooruitblik juni 2018

Om waterberging en natuur in het ZWK te realiseren moeten er verschillende procedures worden doorlopen. De werkgroep Procedures stemt procedures zo op elkaar af, dat de totale doorlooptijd van de vele procedures zo beperkt mogelijk blijft.

In de memo aan de Projectgroep ZWK vindt u een terug- en vooruitblik op de werkzaamheden van de werkgroep Procedures. De terugblik gaat tot de vorige rapportage in maart 2018. U leest hierin welke plannen en rapporten de werkgroep heeft laten opstellen. Ook wordt in deze memo op hoofdlijnen ingegaan op de zienswijzen die zijn ingediend. De memo eindigt met een overzicht van de vaststellingsprocedures. De volledige memo aan de Projectgroep ZWK vindt u hier.