Stremming 14 oktober aan de N978

Aankomende donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur zijn er werkzaamheden langs de N987. Er is slechts één rijstrook beschikbaar. De inritten blijven vrij. Aannemer van der Meer doet in de berm onderzoek naar aanwezige kabels en leidingen. Mocht het onderzoek meer tijd kosten worden de werkzaamheden op vrijdag 15 oktober hervat op dezelfde tijdstippen.

De opgave

Binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier ligt een opgave om in de provinciale weg N978 een bestaande duiker (een kokervormige constructie) te vervangen voor een grotere duiker. Naast water kan dan ook de fauna gebruik maken van deze nieuw aan te brengen duiker en zo veilig de N978 passeren. Onderstaande afbeelding geeft de locatie van de duiker aan.

Locatie van de duiker

Robuuste verbindingszone Pasop

Voor de verbinding tussen het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders, en de nog aan te leggen natuurgebieden ten westen van de Pasop, wordt een robuuste verbindingszone aangelegd. Lees meer hierover op deze pagina. Het ontwerp voor de robuuste verbindingszone (REVZ) is vrijwel klaar. Eind oktober wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op het projectbureau aan de Pasop 8a. Direct omwonenden krijgen hiervoor een uitnodiging.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer ErnstJan Cornelius van Prolander. Bereikbaar via: 06-52401179 of: e.cornelius@prolander.nl