Start werkzaamheden Lettelberterbergboezem

Eind mei, begin juni 2021 starten de uitvoerende werkzaamheden voor de optimalisatie van de Lettelberterbergboezem. Op 7 mei 2021 is de aanbestedingsprocedure afgerond. Het werk wordt uitgevoerd door Grondverzet- en Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. te Scharnegoutum. De directievoering en toezicht zal worden verzorgd door ingenieursbureau Antea Group en RoyalHaskoningDHV. Prolander verzorgt het gebieds- en projectmanagement.

 

Wat gaat er gebeuren

De kades rond de Lettelberterbergboezem worden duurzaam op kerende hoogte gebracht. De kunstwerken, twee waterinlaten vanaf het Lettelberterdiep, worden vernieuwd en geautomatiseerd. Eén uitlaat aan de oostzijde wordt vernieuwd en geautomatiseerd.
Een klein deel in de zuidwest-hoek (het zogenaamde “pootje”) wordt vrij voor de boezem gelegd. Dit is een KRW-maatregel. KRW staat voor Kader Richtlijn Water. Voor meer informatie zie deze video. Daarnaast krijgen een aantal sloten in de bergboezem een natuurvriendelijke oever (KRW-maatregel). Ook krijgt het Lettelberterdiep aan beide zijden een (nieuwe) beschoeiing.

 

Beschoeiing

Beschoeiing is een constructie die een oever of waterkant beschermt tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen. Dit is nodig omdat de stroomsnelheden bij het inzetten van de naastgelegen waterberging in De Drie Polders omhoog gaan en anders schade toebrengen aan de oevers (kades) van het Lettelberterdiep.

 

Damwand

Bij de kade in het Lettelberterdiep, voor de woning die in de Lettelberterbergboezem staat, wordt een damwand aangebracht om deze duurzaam op kerende hoogte te houden. Het plaatsen van de damwand gebeurt vanaf het water. De kades worden opgehoogd en gestabiliseerd met circa 20.000 m3 grond. Een deel hiervan wordt gegraven uit natuurvriendelijke oevers. De grond wordt vanaf de zuidkant aangevoerd. Hiervoor is bij het Mienscheer een tijdelijk gronddepot ingericht. Meer informatie over de optimalisatie vindt u op de pagina van de Lettelberterbergboezem.

 

Aannemer van der Meer bij het graven van een sloot in een ander project

 Aannemer van der Meer bij het graven van een sloot in een ander project

 

 

Planning

In mei stelt de aannemer een planning voor zijn uitvoering op. Nadat de planning is goedgekeurd worden de gebruiker (pachter) en de omwonenden per brief geïnformeerd. Ook zijn in mei de bouwkundige opnames van direct omwonenden uitgevoerd.

In juni 2021 start de uitvoering van het werk. Als eerste wordt begonnen met het aanbrengen van de beschoeiing en damwand, dit gebeurt vanaf het water (Lettelberterdiep). Ook start het  grondtransport. De grond voor de kades langs het Lettelberterdiep worden per boot vervoerd naar de aanliggende kade van het Lettelberterdiep. Voor de overige kades wordt dit met zogenaamde dumpers gedaan.

Na het broedseizoen worden de natuurvriendelijke oevers (NVO’s) aangebracht, vrijkomende grond wordt verwerkt in de op te hogen kades. De drie kunstwerken worden in de fabriek gebouwd, vervoert en aangebracht.

In het najaar van 2021 vindt de afwerking en afronding plaats

 

We blijven in contact

Tijdens de hele uitvoeringsperiode zijn de directie, de Antea Group, RoyalHaskoningDHV en Prolander, uw aanspreekpunt bij vragen, zorgen en klachten over de werkzaamheden van de optimalisatie van de Lettelberterbergboezem.

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Sytze Visser van Prolander. Bereikbaar via: 06-12919937 of: info@sytzevisser.nl.

Heeft u vragen over de werkzaamheden tijdens de uitvoering van de beschoeiing, het verbeteren van de kades of het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers? Neem dan contact op met Hans Roos van RoyalHaskoningDHV via 06-15093054 of: hans.roos@rhdhv.com

Heeft u vragen over de werkzaamheden tijdens de uitvoering van de kunstwerken? Neem dan contact op met Martijn Liefers van de Antea Group via: 06-53358249 of: martijn.liefers@anteagroup.nl

Ook via onze eigen website www.zuidelijkwesterkwartier.nl houden we u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Op de social mediakanalen plaatsen we ook regelmatig updates over onze werkzaamheden.

 

Coronavirus

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen organiseren we geen gebieds- of inloopbijeenkomsten. Wij benaderen u zoveel mogelijk telefonisch, per e-mail of per brief. Tijdens de werkzaamheden en contactmomenten hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

 

Bouwbord Lettelberterbergboezem