Redendijk (Bakkerom) deels afgesloten vanwege asbest

In de Redendijk (Bakkerom) is op twee plaatsen asbest aangetroffen. Om dit op te ruimen is de Redendijk vanaf 29 november 2019 afgesloten.

De Redendijk wordt aangepast, zodat deze deels als kade gaat functioneren voor waterberging. Deze werkzaamheden vinden plaats in 2020, en daarbij zal de weg worden gesaneerd. Dat is onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. 

Onderzoek

Ingenieursbureau Sweco heeft de Redendijk onderzocht om de huidige kwaliteit vast te stellen. In verschillende delen van de Redendijk (Bakkerom) te Boerakker is asbest aangetroffen. Het gaat om twee locaties, namelijk ter hoogte van nummer 3 en 4 op onderstaande afbeelding:

Plattegrond gebied Bakkerom

De vervuiling is gevonden in een semi-verharde openbare weg. Het risico bestaat dat weggebruikers asbestdeeltjes meenemen onder de schoenen en banden, en zo verspreiden. Dit is niet wenselijk en daarom moet de asbest worden opgeruimd. Om dat goed te kunnen doen wordt de Redendijk vanaf 29 november 2019 afgesloten op locaties 2 en 5 op de afbeelding, en ook aan het eind van de Tuigenweg.

Deze route wordt regelmatig door wandelaars gebruikt. Uiteraard dragen wij er zorg voor dat de wandelnetwerken worden ingelicht over de afsluiting.