Procedures en planning

Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen (GS) en het Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest (DB) hebben in oktober ingestemd met het Milieu Effect Rapport (MER), het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de ontwerp-inrichtingsplannen. Deze worden ter inzage gelegd. Een terinzagelegging duurt zes weken. Die zes weken willen we het liefst aaneengesloten benutten. Door de feestdagen is december hiervoor minder geschikt. Iedereen moet zich namelijk goed over deze plannen kunnen informeren. Daarom wordt de terinzagelegging uitgesteld naar begin januari 2018.

Planning

  • Start terinzagelegging: 11 januari 2018
  • (Hoor)zitting (service voor indienen mondelinge zienswijze) 6 februari 2018 van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Leek
  • Einde terinzagelegging: 22 februari 2018

In de volgende nieuwsbrief, begin januari 2018, leggen we uit hoe de terinzagelegging van de plannen in zijn werk gaat en hoe u uw reactie of zienswijze kunt geven op de plannen. Wilt u meer inhoudelijke informatie over procedures en planning? Die leest u hier in de brochure over de procedures.

In de nieuwsbrief van februari 2018 leest u ook hoe we u informeren en willen betrekken bij de gebieden, waarvoor we het komende jaar de plannen verder gaan uitwerken. Hierbij kijken wij naar inloopavonden en spreekuren per gebied. Maar ook waar dat nodig is, naar individuele gesprekken aan de keukentafel.