Peilbuizenviewer online

Binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier meten en monitoren we de grondwaterstanden voor, tijdens en ook na de uitvoering van de natuur en waterbergingsgebieden. Met de online peilbuizenviewer kunt u de waargenomen grondwaterstanden zien in de natuur- en waterbergingsgebieden het Dwarsdiep, Polder De Dijken-Bakkerom en De Drie Polders.

 

In de peilbuizen hangen de zogenaamde loggers die 2 keer per etmaal de grondwaterstand meten. Deze gegevens worden 4 keer per jaar uitgelezen. Na elke meetronde worden de nieuwe gegevens ongeveer na een maand zichtbaar in de viewer. In de viewer nu data tot en met september 2020, nieuwe data over najaar 2020 en winter/voorjaar 2021 wordt binnenkort toegevoegd en is dan ook in deze viewer te bekijken.

 

Start metingen en nieuwe peilbuizen

We zijn begonnen met meten in maart 2019 en gaan nog zeker 5 jaar door na de inrichting van een gebied. Een deel van het peilbuizen meetnet zal na deze vijf jaar worden voortgezet. Tijdens het hydrologisch onderzoek wordt bekeken en bepaald op welke plaatsen eventuele effecten worden verwacht en wat deze effecten kunnen zijn. Door middel van de peilbuizen kunnen we monitoren of de effecten zich voordoen en of er aanpassingen nodig zijn. In het Dwarsdiep gebied worden het komende jaar nog nieuwe peilbuizen geplaatst.

 

De peilbuizenviewer en meer informatie over de werking hiervan vindt u hier.