Inloopavonden NBW-polders op 7 en 9 januari

Op 7 en 9 januari van 19.00 uur tot 21.30 uur bent u van harte welkom in De Postwagen in Tolbert, voor de inloopavonden voor de zes landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). 

Waarover gaan de avonden?

Afgelopen zomer zijn verschillende inventarisaties en terreinopnamen gedaan. Met de verzamelde informatie zijn inrichtingsmaatregelen opgesteld om het peilbesluit binnen de NBW-polders mee uit te voeren. Tijdens de inloopavonden kunt u de opgestelde maatregelen bekijken en er informatie over inwinnen, en gaan wij graag met u over de maatregelen in gesprek. 

Data, tijden, locatie en onderwerpen

Op iedere avond worden 3 polders besproken. Zo hebben we genoeg tijd om u goed te woord te staan.

7 januari van 19.00 tot 21.30 uur in De Postwagen, Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert

  • Zuidhorner Zuidpolder
  • FanerPolder
  • Lage Meeden

9 januari van 19.00 tot 21.30 uur in De Postwagen, Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert

  • Lettelbert
  • Nienoord
  • Oostwold

Meer informatie over de gevolgen van de maatregelen

Voor veel mensen zullen de voorgestelde maatregelen weinig of geen gevolgen hebben. Wilt u weten of er voor u iets verandert? Bekijk dan uw perceel op de interactieve kaart onderaan de pagina over de NBW-polders. Naast de kaart vindt u een handleiding. Op de pagina vindt u daarnaast ook een nadere toelichting op de voorgestelde maatregelen en de planning.

Bekijk de kaart met maatregelen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inloopavonden of een aparte afspraak maken over de voorgestelde maatregelen met het waterschap of met Prolander? Neem dan contact op met ErnstJan Cornelius (mail: E.Cornelius@prolander.nl, tel: 0592- 365049, bereikbaar vanaf 5 januari).