Informatieavond De Drie Polders, Lettelberterbergboezem en Hoendiep Zuidzijde

Op dinsdag 10 december organiseren we een informatieavond over de inrichting van de gebieden De Drie Polders, de aangrenzende Lettelberterbergboezem en de Hoendiep Zuidzijde. De bijeenkomst vindt plaats in partycentrum De Postwagen (Tolbert) en start om 20:00 uur. 

Waarover gaat deze informatieavond?

Voor De Drie Polders zijn de eisen en wensen waaraan de uitvoering van de gebiedsinrichting moet voldoen en de bijbehorende werkzaamheden geformuleerd in een bestek. De aannemer die met de gebiedsinrichting aan de slag gaat is bekend. Graag informeren wij u en beantwoorden wij uw vragen over de planning van de uitvoering en alles wat daarbij komt kijken.

Voor de Lettelberterbergboezem informeren wij u graag over de laatste stand van zaken. We laten u de concepten van de definitieve ontwerpen zien voor inrichting van de Lettelberterbergboezem en vertellen u meer over de planning. Studenten van van Hall Larenstein presenteren een onderzoek naar duurzame gebiedsontwikkeling in de Lettelberterbergboezem.

Voor de benodigde aanpassingen (verhogen en versterken) aan de kade in de Hoendiep ZZ zijn de in juni gepresenteerde varianten uitgewerkt. Er is een voorkeursvariant gekozen. Deze presenteren we u graag.

Waarom is de bijeenkomst interessant voor u?

Tijdens deze informatieavond kunt u meedenken en -praten over de uitvoering van de inrichting van het natuur en waterbergingsgebied bij u in de buurt. Bij de planvorming van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier gingen wij al met de streek in gesprek. Wij vinden het van groot belang dat ook de voorbereiding en de uitvoering van de inrichting van het gebied samen met u wordt opgepakt. Na afloop van de plenaire presentatie is voldoende tijd om vragen te stellen en opmerkingen te maken. In het tweede deel van de avond liggen de tekeningen op tafel en kunt u in gesprek gaan met betrokken de deskundigen. 

Met uw inbreng verloopt de uitvoering zo goed en soepel mogelijk. Schetsen en concepten werken we uit naar definitieve ontwerpen en een omschrijving van het uit te voeren werk. 

Komt u ook?

Logo van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

U bent van harte welkom tijdens de informatieavond over De Drie Polders, de Lettelberterbergboezem en de Hoendiep Zuidzijde. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 

Praktische informatie:

  • De Postwagen ligt aan de Hoofdstraat 53 in Tolbert en is voorzien van voldoende parkeergelegenheid
  • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ErnstJan Cornelius van Prolander (e-mail: e.cornelius@prolander.nl, tel.: 06-52401179). 

Informatieavonden over andere gebieden

De aanbestedingsprocedure voor het gebied Polder de Dijken-Bakkerom en voor alle geautomatiseerde kunstwerken (zoals bv het gemaal en in en uitlaatvoorzieningen) is gestart. Eind februari 2020 is ook hier de aannemer bekend, die het werk gaat uitvoeren. In maart 2020 organiseren we een informatieavond voor geïnteresseerden.

Om de uitvoering van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier te markeren vindt op vrijdag 20 december 2019 een feestelijke openingshandeling plaats. De opdrachtgevers nodigen u als bewoners van de streek van harte uit om dit heugelijke feit te vieren. Ook de bestuurders, de Gebiedscommissie, de project- en werkgroepen, Prolander en de betrokken ingenieursbureaus zullen hierbij aanwezig zijn. Lees hier meer over de openingshandeling.