Feestelijke start uitvoering gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

In de middag van vrijdag 20 december worden de inrichtingswerkzaamheden in deelgebied De Drie Polders, en daarmee de uitvoering van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier, feestelijk gestart tijdens een bijeenkomst voor bestuurders, bewoners, grondeigenaren, betrokken gebiedspartners en ingenieursbureaus en andere geïnteresseerden, georganiseerd door het projectbureau Zuidelijk Westerkwartier. 

Logo Europees LandbouwfondsProjectleider ErnstJan Cornelius: “Na twee mooie en intensieve jaren hebben we samen met de opdrachtgevers, gebiedspartners, bewoners en grondeigenaren door middel van vele schetssessies en gebiedsavonden inrichtingsplannen opgesteld voor de natuur- en wateropgaven in het Zuidelijk Westerkwartier. In 2017 heeft dit geleid tot ‘gedragen’ plannen, die door de opdrachtgevers, de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest, zijn vastgesteld. In 2018 en 2019 zijn de eerste twee natuur- en waterbergingsgebieden, De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom, aangevuld met twee opgaven vanuit waterschap Noorderzijlvest. Dit zijn de Lettelberterbergboezem en zes landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water.  

We staan nu op de drempel van de uitvoering binnen de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Voor het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders is de aannemer bekend en kan de uitvoering starten. Dat vieren we op 20 december!”

Programma

De bijeenkomst start om 13:30 met koffie en iets lekkers bij partycentrum De Postwagen in Tolbert. Om 14:00 start het officiële programma met een openingswoord door de voorzitter van de gebiedscommissie (Betty de Boer) en een openingshandeling door de opdrachtgevers (gedeputeerde Henk Staghouwer en dagelijks bestuurslid waterschap Paul Tameling). Natuurlijk laten we tijdens de bijeenkomst ook zien hoe de huidige situatie is, en lichten we toe welke werkzaamheden in de komende periode uitgevoerd worden. Om dat goed te kunnen doen gaan we om 14:30 uur op pad. Met de bus bezoeken we twee locaties. Daarna keren we terug naar De Postwagen, om het programma gezamenlijk af te sluiten en na te praten onder het genot van een borrel.

Plannen in uitvoering

ErnstJan Cornelius: “Omdat wij de planvorming van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier samen met de streek hebben gedaan, vinden we het erg belangrijk dat we de uitvoering ook samen met de streek doen. We richten tenslotte jullie leefomgeving en ‘achtertuin’ in. Ik kijk terug op vier mooie en intensieve jaren waarin we met elkaar plannen hebben gemaakt die, met ingang van 2020 als eerste in De Drie Polders, ten uitvoer komen. 

In 2020 volgen de inrichting van natuur en waterbergingsgebied Polder de Dijken-Bakkerom, het bouwen van een gemaal en diverse kunstwerken, de Lettelberterbergboezem (incl Hoendiep ZZ) en zes landbouwpolders met een opgaven vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water. De komende jaren pakken we ook in andere delen van het Zuidelijk Westerkwartier de planuitwerking en uitvoering op. Ik ben trots op wat wij met elkaar hebben bereikt en wil eenieder die hieraan meewerkt en heeft gewerkt heel erg bedanken voor het vertrouwen en de inzet, zonder jullie inbreng hadden we dit niet voor elkaar gekregen.”

Aanmelden

Bent u er ook bij op de 20ste december? Meld u dan van tevoren aan, zodat wij u kunnen verzekeren van vervoer en de nodige versnaperingen.

Aanmelden

Over De Drie Polders

De werkzaamheden in De Drie Polders zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. De Drie Polders wordt ingericht voor waterberging en natuurontwikkeling. Het streefbeeld betreft een afwisseling van gevarieerde natte tot vochtige graslanden met een uitgebreid netwerk van sloten met brede oeverzones. In dit gebied wordt waterberging gerealiseerd met een capaciteit van 1,2 miljoen m3 water. Het is de verwachting dat de waterberging één keer per 25 jaar wordt ingezet.