Gebiedsontwikkeling in beeld met behulp van drone

Het project Zuidelijk Westerkwartier heeft de opgave om ca. 2.000 hectare nieuwe natuur in te richten. In drie gebieden (De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en het Dwarsdiep) wordt dit gecombineerd met waterberging. In totaal gaat dat om ca. 900 hectare. Dat betekent dat het gebied flink zal veranderen. Om die veranderingen goed te kunnen volgen willen de opdrachtgevers van het project (de Provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest) en de Gebiedscommissie de stand van zaken in het gebied op verschillende momenten in het proces vastleggen.  

Bij het opstellen en uitwerken van de inrichtingsplannen wordt nadrukkelijk bekeken in hoeverre het landschap kan worden gespaard, hersteld en versterkt. Door de situatie nu, tijdens de uitvoering en nadat de werken zijn uitgevoerd vast te leggen op beeld, kan worden vastgesteld of de aannames uit de inrichtingsplannen ook echt waarheid worden.

In augustus en september werd de huidige situatie van de natuur en waterbergingsgebieden voor de eerste keer op beeld vastgelegd: in De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en de Lettelberterbergboezem. Met een drone werden boven het gebied video- en foto-opnames gemaakt. Dit najaar worden die beelden gebruikt om een korte filmverbeelding te maken voor de gebieden die in uitvoering zullen komen. 

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten vindt u hieronder een aantal van de genomen foto’s. Met dank aan dronepiloot bij Prolander: Mark Schuurman.

Lettelberterdiep “Zuid”.

De Drie Polders “Noord”

De Drie Polders “Noord”.

De Drie Polders “Zuid”

De Drie Polders “Zuid”.

Polder de Dijken-Bakkerom (Bakkerom Zuid)

Polder de Dijken-Bakkerom (Bakkerom Zuid).

Polder de Dijken-Bakkerom (Ottervalei)

Polder de Dijken-Bakkerom (Ottervalei).

Polder de Dijken-Bakkerom panoramafoto, Ottervalei, Dijkweg en Noordoosthoek

Polder de Dijken-Bakkerom panoramafoto, Ottervalei, Dijkweg en Noordoosthoek.