Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier ambassadeursproject Groeningen

Zuidelijk Westerkwartier is uitgeroepen tot ambassadeursproject van het Uitvoeringsprogramma Groeningen. Groeningen is het gebied op de laagveengordel dat van West-Groningen via Noord-Drenthe naar Midden-Groningen loopt. Het samenwerkingsverband ‘Netwerk Groeningen’ wil dit bijzondere natuurgebied beschermen waar het moet en benutten waar het kan. In de uitvoeringsagenda zijn negen ambassadeursprojecten benoemd die Groeningen tot leven brengen.

 

Groeningen is een gebied met een grote variatie aan natuurgebieden en landschappen met kansen op gebied van water, natuur, klimaat, maar ook voor recreatie, wonen, werken en ondernemen. Binnen het netwerk wordt gezamenlijk besloten welke kansrijke projecten organisatorisch en financieel ondersteuning verdienen. Henk Kosters, wethouder gemeente Noordenveld en voorzitter van het netwerk: “Groeningen is een levend netwerk dat prachtige kansen biedt voor ‘groene’ partijen. Bedrijven, instellingen en particulieren die een actieve bijdrage aan Groeningen willen leveren, zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.”

 

Verschillende ambassadeurs

Voor deze projecten wordt vervolgens financiering gezocht bij regionale, nationale en Europese fondsen. Van het Voedselbos in Glimmen tot het Roegbainderspad in Slochteren, van Miscanthusteelt in Leek tot een maatregelenplan voor het Zuidlaardermeer: het zijn projecten die Groeningen een gezicht gaan geven. Op www.groeningen.nu staat een volledig overzicht van alle projecten.

 

Betekeniseconomie

Het Zuidelijk Westerkwartier is uitgekozen om de natuurontwikkeling die wordt gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk worden maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid genomen, zodat bewoners en bezoekers veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Het doel is een prettig woonklimaat te creëren, dat uitnodigt om te bewegen en verdere economische ontwikkeling van de regio. Hiermee kunnen bestaande ondernemers verder professionaliseren en ontstaat er een goed vestigingsklimaat voor nieuwe toeristische ondernemers.

 

Samenwerking

Het Groeningen-netwerk is opgezet door Regio Groningen-Assen en is een samenwerking tussen diverse partijen, waaronder de Hanzehogeschool, Staatsbosbeheer, de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Regio Groningen-Assen. Inmiddels hebben zich al meer dan 25 partijen gecommitteerd aan het netwerk. “Het is een prachtig natuurgebied waar mensen de schoonheid van onze regio kunnen ervaren en waar de inwoners van onze dorpen en steden in hun vrije tijd van kunnen genieten. Groeningen geeft de regio Groningen-Assen zuurstof!” aldus Kosters.