Werkbezoek Statenleden aan het Zuidelijk Westerkwartier

Woensdag 17 februari bracht de Statencommissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid een werkbezoek aan het Zuidelijk Westerkwartier. Doel van het bezoek was om de Statenleden te informeren over de gebiedsontwikkeling in het gebied. Op het programma stonden onder andere presentaties en een excursie in het gebied Marumerlage. Een kort verslag.

Onderweg in de bus naar de werkschuur van Staatsbosbeheer in Peebos (Opende) werd een video getoond die studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben gemaakt over de ontstaansgeschiedenis van het Oude Riet, nu ook wel het Dwarsdiep genoemd:

Samenwerking

Bij de werkschuur ontving Staatsbosbeheer de Statenleden en de leden van de gebiedscommissie in de nieuwe ontvangstruimte. Voorzitter van de gebiedscommissie Henk Staghouwer heette iedereen welkom en gaf aan dat de opgaven en ambities in dit gebied groot zijn en dat in het proces nauwe samenwerking wordt gezocht met alle partners, grondeigenaren en inwoners.

Vanaf het begin erbij betrekken

Daarna gaf secretaris van de gebiedscommissie Ernstjan Cornelius een presentatie over de opdracht die de gebiedscommissie van de opdrachtgevers (provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest) heeft gekregen; het opstellen van een advies voor een concept- inrichtingsplan voor natuur, water, landbouw, landschap, recreatie en (be)leefbaarheid. Bij deze opdracht is ook aangeven dat dit samen met de streek moet worden uitgewerkt. In zijn presentatie legde Cornelius uit hoe het proces eruit ziet en hoe bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden vanaf het begin hierbij worden betrokken.

Waterdoelen

Carla Alma, vicevoorzitter van de gebiedscommissie en DB-lid van het waterschap Noorderzijlvest gaf daarna een toelichting op de waterdoelen in het Zuidelijk Westerkwartier en op de wijze waarop dit in het gebied de Marumerlage tot uiting is gekomen. Waterkwantiteit en waterkwaliteit en ook voldoende water zijn voor het waterschap belangrijke beleidsdoelen in het Zuidelijk Westerkwartier en kunnen prima samen gaan met natuur.

Natuur met zorg

Hoofd Staatsbosbeheer Groningen Rieks van der Wal vertelde over de plezierige en succesvolle samenwerking tussen Staatsbosbeheer en zorgaanbieder De Zijlen. Met als motto ‘Natuur met Zorg’ zijn dagelijks cliënten actief aan het werk in de natuur van het Westerkwartier. Ook wees Van der Wal erop dat samenwerking tussen gebiedspartners, grondeigenaren en bewoners heeft geleid tot de totstandkoming van het project Marumerlage. Door een breed draagvlak is hier een prachtig resultaat bereikt.

Excursie Marumerlage

Vervolgens bracht het gezelschap een bezoek aan de Marumerlage. Hier zijn niet alleen natuur- en wateropgaven gerealiseerd, maar profiteren ook onderwijs, kennis en educatie. Achtereenvolgens vertelden Nico Boele (Staatsbosbeheer), Rob Bos (Waterschap Noorderzijlvest), Hans Koenders (raadslid gemeente Marum), Wobbe Reindersma (kenniscoördinator gebiedscoöperatie) en Menzo de Groot (Natuur, Duurzaamheid, Cultuur en Educatie) bevlogen over dit prachtig aangelegde nieuwe natuurgebied. De beek is opnieuw aangelegd, grond en stuwen zijn verplaatst en er zijn vispassages aangelegd. Hierdoor wordt het gebied natter en ontstaat er moeras. In het gebied is ook een wandelroute en een uitkijkheuvel aangelegd. Via een prijsvraag onder scholieren is een mooie vogelkijkhut ontworpen die binnenkort wordt geplaatst.

opnieuw aangelegde beek.

 

 

Foto: opnieuw aangelegde beek.

Goed beeld

De Statenleden beëindigden de ochtend met een dankwoord en gaven aan dat ze een goed beeld hadden gekregen van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier en hoe dit wordt aangepakt. Ze wensten de gebiedscommissie succes met het opstellen van het inrichtingsplan. In de bus terug naar Groningen werd een route gevolgd langs de drie toekomstige natuurgebieden waar ook waterberging plaats gaat vinden (Dwarsdiep, Polder de Dijken en De Drie Polders).

Statenleden

 

 

 

 

Foto: Statenleden.