Waterstanden in waterberging De Dijken-Bakkerom weer normaal

Waterberging De Dijken-Bakkerom werd eind februari, begin maart ingezet na de vele neerslag die gevallen was. Inmiddels zijn de waterstanden in de waterberging weer op normaal niveau.

 

Opruimen van de waterberging

Nu het vele water weer uit de waterberging is, komt de periode van nazorg. Het water heeft ook rommel, slib en woekerende waterplanten meegenomen de waterberging in. De rommel ruimen we weer op. De woekerende waterplanten en het slib pakken we aan in overleg met Staatsbosbeheer.

 

Inzet nabesproken

Waterschap  Noorderzijlvest heeft samen met de provincie Groningen, prolander, Staatsbosbeheer en de gemeente Westerkwartier de inzet van de waterberging nabesproken. Deze evaluatie is bedoeld om van te leren voor een volgende keer dat inzet van deze of een andere waterberging nodig is.

 

Dijken en kades in goede conditie

Door alle neerslag raakte de grond verzadigd. Dat gold ook voor dijken en kades langs watergangen in het Zuidelijk Westerkwartier. Het waterschap heeft de dijken en kades inmiddels gecontroleerd op schade door afkalven en mogelijke verzakkingen. Bij de controle bleken de dijken en kades in goede conditie.