Waterstanden bijna normaal, start legen waterberging Dijken-Bakkerom

Na de vele neerslag van afgelopen week is de situatie in het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest weer rustiger geworden en zijn de waterstanden bijna weer op normaal niveau.

 

Start legen waterberging de Dijken-Bakkerom

De verwachting is dat de waterstand op de boezem woensdag weer normaal is. De neerslagverwachting is tot het einde van de week minimaal. Daarom start het waterschap komende woensdag 2 maart met het legen van de vorige week gevulde waterberging de Dijken-Bakkerom. Zij zullen gecontroleerd water vanuit het bergingsgebied op de Electraboezem afvoeren. Vanaf de boezem gaat het water naar het Lauwersmeer en de Waddenzee. Aanstaande woensdagochtend openen ze één schuif om het water gecontroleerd af te voeren. Het waterschap verwacht dat de schuif zondag 6 maart dicht kan. Daarna nemen de stuw en het gemaal de afvoer vanuit de berging over. Het duurt naar verwachting 2 tot 4 weken totdat de waterstand in de berging weer normaal is.

 

We houden tijdens het legen de waterstanden in en rondom de berging en de weersverwachting goed in de gaten om als het nodig is bij te kunnen sturen.

 

Water overloopgebieden afvoeren

Vorige week heeft het waterschap ook het overloopgebied ten noorden van het Leekstermeer en de Lettelberterbergboezem ingezet. Deze gebieden zijn volgestroomd met water om zo het peil op het Leekstermeer te verlagen. Sinds 28 februari wordt het water uit de Lettelberterbergboezem gecontroleerd afgevoerd via polder Vredewold. Naar verwachting duurt het 3 weken totdat de Lettelberterbergboezem weer volledig op peil is. Het water in het noodoverloopgebied aan de noordkant van het Leekstermeer wordt vanaf 1 maart ook gecontroleerd afgevoerd via polder Vredewold. Ook hier kan het even duren totdat de waterstand weer op peil is.

 

Gemaal Tolberterpetten functioneert weer

Vorige week werd noodbemaling ingezet vanwege het uitvallen van het gemaal bij de Tolberterpetten. Het gemaal functioneert weer en het peil in de Tolberterpetten is weer normaal.

 

We inspecteren dijken en kades

Door alle neerslag van vorige week is de grond verzadigd. Dat geldt ook voor dijken en kades langs watergangen. Daarom inspecteert het waterschap de dijken en kades regelmatig om te controleren op schade door afkalven en mogelijke verzakkingen.