Waterschap verleent uitvoeringskrediet voor maatregelen Zuidelijk Westerkwartier

Het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft woensdag 13 maart besloten om een uitvoeringskrediet van 17,6 miljoen euro vrij te maken voor de aanleg van waterbergingen en andere maatregelen voor de waterkwaliteit en kwantiteit. 

De maatregelen

De maatregelen zullen plaatsvinden in het zuidelijk Westerkwartier binnen de aan te leggen natuurgebieden De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom. En ook in de Lettelberterbergboezem en zes (landbouw)polders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water.

Overige financiering

Naast de financiering vanuit het waterschap is er ook financiering vanuit de provincie Groningen en vanuit Europese subsidies als POP, ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland’ en mogelijk ook vanuit het Deltaprogramma (klimaatadaptie).

Goedkeuring kredietaanvraag

Met de goedkeuring van de kredietaanvraag kan de gebiedsontwikkeling in deze vier projecten in het Zuidelijk Westerkwartier worden voortgezet.

Lees meer over de kredietverlening op de website van waterschap Noorderzijlvest