Voortgang projectbureau

Tijdens de werkzaamheden staat aan de Pasop een projectbureau met bezoekerscentrum. Op dit moment is het projectbureau nog niet in gebruik. De benodigde nutsvoorzieningen lieten langer op zich wachten dan voorzien. 

Planning

Naar verwachting worden in week 8 (17-21 februari) water en stroom aangesloten. Daarna kan de inrichting plaatsvinden. In de 2e week van maart worden de vlaggen in de vlaggenmasten gehesen en wordt het projectbureau operationeel. De ingenieursbureaus die directievoering en toezicht houden op de in uitvoering zijnde werken (De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en geautomatiseerde kunstwerken) zijn er dan gehuisvest. 

Open voor bezoek

Prolander verzorgt de gebiedscommunicatie vanuit het projectbureau. Wekelijks zal er een spreekuur worden georganiseerd. Waarschijnlijk op de woensdagochtenden. Hierover volgt later meer informatie. In het projectbureau komen verschillende bezoekersfaciliteiten. Daarover delen we meer informatie in de nieuwsbrief van maart.