Groenplan Polder de Dijken-Bakkerom

Op verschillende plekken in Polder de Dijken-Bakkerom worden bomen en bosplantsoen aangebracht. Eind februari zijn we begonnen met het aanplanten van de eerste bomen en we verwachten begin maart klaar te zijn.

 

De nieuwe bomen komen op de volgende plekken:

 • Langs de N388 komen 9 goudberken om de laanstructuur langs de weg te herstellen.
 • Langs de Tjabbevenneweg komen 3 bomen (zuilvormige zwarte els).
 • Op het oude oude tracé van de Hooiweg komt een bomenrij van 14 iepen (vanuit het depot) in combinatie van 10 zwarten elzen. Hiermee wordt het oude tracé van de Hooiweg weer teruggebracht in het landschap.
 • Op drie verschillende plaatsen wordt een schietwilg geplaatst, als zogenaamde ‘accentboom’. Dit is een snelgroeiende soort waardoor ze relatief snel een herkenbaar beeld in het landschap vormen. Daarnaast gedijt deze boomsoort op zowel vochtige plaatsen, als op drogere plaatsen en kan deze tijdelijk onder water staan. Dit maakt dat deze soort geschikt is voor toepassing in het gehele projectgebied. Deze locaties van de accentbomen zijn:
  • Bij de fietsparkeerplaats bij de brug N388 en Stuw Bakkerom
  • Bij de brug in de Dijkweg
  • Op de hoek van de Tuigenweg en Redendijk

 

Eerder was ook gepland om nieuwe bomen te planten langs de Dijkweg, tussen de N388 en de brug, en zo de bestaande dichte laanstructuur te herstellen. Dit is helaas toch niet mogelijk omdat hier nu kabels en leidingen in de berm liggen.

 

Overige beplanting

 

Tot slot worden er op verschillende plekken overige beplanting aangebracht, of verwijderd:

 • Aanplant perceel bij brug Matsloot
  Het driehoekige perceel in de hoek tussen de N388 en Bakkerom Zuid wordt aangeplant ter bescherming en als schuilplaats voor passerende fauna. Dit perceel moet aangeplant worden met enkele meidoorn en wilgstruiken. Deze struiken moeten verspreid over het perceel op enkele plekken aanplant worden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat dit perceel wordt vol geplant.
 • Zuidelijke entree N388
  In de berm achter de entreepoorten bij de zuidelijke entree van het gebied wordt aan weerszijden van de N388 een paar meidoornstruiken aangeplant.
 • Tussen de kruising N388/Bakkerom en Bakkerom 7
  Hier wordt aan de oostzijde van de N388 een lage haag aangeplant. In overeenstemming met het advies van de provincie Groningen, wordt hiervoor de soort veldesdoorn De haag moet een hoogte hebben en houden van 50 cm.
 • Meidoorn langs de Tuigenweg
  Op enkele plekken langs de Tuigenweg worden meidoornstruiken aangeplant.
 • Accentuering Hooidijk
  Ten oosten van de Bevervallei vervaagt de voormalige loop van de Hooidijk langzaam in het landschap. Waar deze in het projectgebied duidelijk zichtbaar gemaakt wordt met een bomenrij, wordt deze buiten het projectgebied (ten Oosten van de Bevervallei) alleen nog zichtbaar gemaakt bij de kruisingen met sloten. Hiervoor worden meidoornstruiken aangeplant.
 • Accentuering oude woonplaats (erfje van Van Til)
  De oude woonplaats wordt zichtbaar gemaakt in het landschap met traditionele erfbeplanting rond het perceel. Deze beplanting bestaat uit meidoorn, wilg en els.
 • Verwijderen dode wilg Tuigenweg/Redendijk
  Op de hoek van de Tuigenweg/Redendijk staat een dode wilg. Deze wordt verwijderd. De boom wordt op maaiveldhoogte afgezaagd.