Voorbereiding uitvoering Polder de Dijken-Bakkerom en geautomatiseerde kunstwerken

In Polder de Dijken-Bakkerom worden grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden en de aanleg van de geautomatiseerde kunstwerken ingepland. Ook starten binnenkort de voorbereidingen voor de werkzaamheden en start de aanvoer van grond vanuit De Drie Polders en een ander werk bij Bedum.

Aannemers

De aanbestedingsprocedures voor de grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden en de geautomatiseerde kunstwerken in Polder de Dijken-Bakkerom werden onlangs afgerond. Aannemer van der Meer zal de grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden op zich nemen, en aannemer De Boer & De Groot realiseert de geautomatiseerde kunstwerken binnen het hele project Zuidelijk Westerkwartier. Als de aannemers de planning hebben uitgewerkt organiseren we een gebiedsavond. Deze vindt eind maart of begin april plaats. Meer informatie hierover wordt geplaatst op deze website, en direct omwonenden/betrokkenen krijgen een uitnodiging.

Let op! De gebiedsavond is nog onder voorbehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Voorbereidingen in het gebied ter bevordering van de natuur

Als de plannen zijn gemaakt en goedgekeurd starten de aannemers in april met de werkzaamheden in Polder de Dijken-Bakkerom. We willen ervoor zorgen dat de natuur daarbij zo min mogelijk gehinderd wordt. Daarvoor treffen we nu al voorbereidende maatregelen. Zo willen we voorkomen dat vogels de plekken waar we aan het werk gaan uitkiezen als broedlocatie. Dat geldt voor werkstroken waar kades moeten komen en de bouwlocaties van de kunstwerken. De komende week kijken we samen met een ecoloog of er al vogels op deze plekken nestelen. Als het terrein wordt vrijgegeven zal de aannemer de werk- en bouwlocaties maaien of klepelen, zodat ze voor vogels niet interessant meer zijn als broedgebied. Ze zullen dan automatisch ergens anders naartoe gaan om hun nest te bouwen.

De maai- en klepelwerkzaamheden starten binnenkort, en zo mogelijk nog vóór de gebiedsavond eind maart/begin april. 

Vanaf week 13 (vanaf maandag 23 maart) start aannemer van der Meer met grondtransport naar Polder de Dijken-Bakkerom. Er zal grond worden aangevoerd vanuit Bedum. Deze komt vrij bij de aanleg van de rondweg om Bedum en kan nuttig gebruikt worden voor het bouwen van kaden. De grond wordt in verschillende tussendepots in het gebied geplaatst. Met direct omwonenden wordt dit vooraf gecommuniceerd.

De komende weken zal ook aannemer HAZ INFRA beginnen met het transporteren van grond van De Drie Polders naar Polder de Dijken-Bakkerom. Dit transport gaat via de Mienscheer naar de A7 en via de provinciale weg (N388) naar een depot aan de Bakkerom.

Voorbereidingen in het gebied: kabels en leidingen

Om binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier de benodigde werken uit te kunnen voeren is aannemer HAK al enige weken bezig met het verleggen van kabels en leidingen in Polder de Dijken-Bakkerom. Deze verleggingen zijn in het belang van de gebiedsontwikkeling, maar worden uitgevoerd in opdracht van de Nutsbedrijven. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verleggingen van kabels en leidingen in Polder de Dijken-Bakkerom kunt u het beste contact opnemen met de uitvoerder van HAK. Deze is te vinden in de bouwkeet op de Dijkweg.