Vlog: stagiaires Waterschap Noorderzijlvest doen onderzoek in het Zuidelijk Westerkwartier

Studenten van het waterschap Noorderzijlvest vertellen in deze vlog over de ervaring die ze hebben opgedaan in de praktijk. Kijk je mee?

Het Waterschap Noorderzijlvest vindt het belangrijk dat studenten ervaring opdoen in de praktijk. Ze zijn blij met de belangstelling, omdat klimaatadaptatie een belangrijk onderwerp is voor het waterschap. Het is een win-win situatie. Jonge mensen kunnen aan de slag met een bestaand probleem, in plaats van een fictieve casus. Het waterschap kijkt graag mee om zelf ook het blikveld te verruimen en creatieve out-of-the-box ideeën te horen. Bovendien worden de studenten geïnteresseerd voor het watervak.

In deze vlog vertelt Anne Jet Tuinstra dat zij onderzoek doet naar het effect van de inzet waterberging op de boezem. Ilse Horevoorts doet onderzoek naar een “circulaire” stuw in het Dwarsdiep. En tot slot vertelt Bertus Mulderije over welke protocollen (afspraken) moet komen voor de inzet van de waterberging.  Ilse, Anne en Bertus delen aan het eind van hun stage een samenvatting, conclusies en aanbevelingen.