Vismigratie in Polder de Dijken-Bakkerom

In Polder de Dijken-Bakkerom worden twee belangrijke ingrepen gedaan zodat vissen weer ongehinderd het gebied in en uit kunnen trekken. In dit nieuwsbericht leest u meer hierover.

Vismigratie

Het waterschap Noorderzijlvest zorgt voor schoon en gezond water. Een kenmerk van schoon en gezond water is een goede vispopulatie. Dit krijg je wanneer vissen vrij door sloten, beken en plassen kunnen zwemmen. Voor vissen is het noodzakelijk om naar verschillende leefgebieden te trekken (vismigratie), bijvoorbeeld voor voedsel of om zich voort te planten. Door de aanleg van stuwen en gemalen in het verleden raakte het leefgebied versnipperd. Daardoor is het voor vissen niet meer mogelijk om zich vrij door het systeem van sloten, beken en plassen te bewegen. Om de trekroutes te herstellen, worden deze knelpunten opgelost. Het waterschap Noorderzijlvest lost de belangrijkste knelpunten uiterlijk in 2027 op.

Polder de Dijken-Bakkerom

In Polder de Dijken-Bakkerom worden twee belangrijke ingrepen gedaan zodat vissen weer ongehinderd het gebied in en uit kunnen trekken. Er wordt een vislift geplaatst naast de inlaat (zie afbeelding) en er wordt een visvriendelijke pomp geplaatst bij het gemaal zodat vissen zonder kleerscheuren in nieuw water terecht komen. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in 2021 afgerond.

Een vislift

De vislift zorgt ervoor dat vissen tussen polder en boezem kunnen trekken. Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Dit type vislift is specifiek ontworpen voor locaties met onnatuurlijk peilverschil. Een lokstroom richting de boezem maakt daarbij het verschil. De vissen proeven het water waar ze naartoe willen. Dit komt bijvoorbeeld door een ander zuurstofgehalte in het water, een andere temperatuur of ander zoutgehalte. Het polderwater is aantrekkelijk voor vissen om te paaien en in op te groeien. De vislift maakt gebruik van een opvangbak die aan de achterkant dicht gaat en aan de voorkant weer opengaat. Net als bij een echte lift worden vissen zo van boven naar beneden gebracht en andersom. In onderstaand filmpje ziet u hoe dat werkt.

Keuze voor vislift

Waarom is gekozen voor een vislift en niet voor een vistrap? Bij een standaard vistrap zou het water de verkeerde kant op stromen. Bij een vislift bootsen we de natuurlijke waterstroming na en stroomt het water juist richting de boezem. Dat zorgt voor de lokstroom en sluit daarmee beter aan op het natuurlijke gedrag van de vissen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. We verwachten dat de vislift met name effectief gaat zijn voor de normale poldervissen. Denk aan de zeelt en de snoek, maar ook aan de paling. Bijkomend voordeel van de vislift is dat deze de vissen ook telt en in beeld brengt.

kaartje waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Afbeelding: kaart werkzaamheden. In het kaartje ziet u een linkje naar een video met uitleg over de werking van de vislift. Deze video kunt u op dit moment nog niet bekijken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werking van de vislift? Bezoek de website van Visflift.

Of wilt u meer weten over vismigratie? Bezoek de website van het waterschap Noorderzijlvest.