Video: Wat gaat er gebeuren in het Zuidelijk Westerkwartier?

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt in Nederland de kans op wateroverlast toe. In de provincie Groningen heeft Waterschap Noorderzijlvest daarom maatregelen vastgesteld om de waterveiligheid te garanderen.

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden waarbinnen ook water kan worden vastgehouden en opgeslagen. In deze natuurgebieden met een waterbergingsfunctie worden naast maatregelen ter bevordering van de natuur ook kades aangelegd om ervoor te zorgen dat er in perioden van hevige regenval geen wateroverlast ontstaat. Maar hoe gaat dat in zijn werk en wat betekent dat nu precies voor het gebied?

Over de video

Vorig jaar ontstond bij Waterschap Noorderzijlvest het idee om de opgaven waar we in het Zuidelijk Westerkwartier voor staan inzichtelijk te maken in een video. In deze animatie wordt uitgelegd welke invloed de klimaatverandering op dit deel van onze provincie heeft, waarom het noodzakelijk is dat er een oplossing komt, welke oplossingen er door de provincie en het waterschap zijn bedacht en wat dat betekent voor de omgeving.  

Bent u ook benieuwd naar het hoe en waarom van de ontwikkelingen in het Zuidelijk Westerkwartier? Bekijk dan hieronder de video! Let op: zet uw geluid aan!

Deze animatie is gemaakt in samenwerking met Moomba Media.