Video: Start werkzaamheden Polder de Dijken-Bakkerom

In het Zuidelijk Westerkwartier werken we aan een sterke natuur, met ruimte voor drie waterbergingsgebieden. In de video vertellen we meer over Polder de Dijken-Bakkerom.

Uitvoering werkzaamheden

In december 2019 zijn de eerste uitvoeringswerkzaamheden gestart in het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders. In maart 2020 is de uitvoering in het 2e natuur en waterbergingsgebied Polder de Dijken-Bakkerom gestart. Het streven is om de werkzaamheden binnen een jaar af te ronden.

Projectleiders over de werkzaamheden

Projectleiders Menno van der Meer (waterschap Noorderzijlvest) en Maickel Burgers (provincie Groningen) vertellen in de video alles over wat er in Polder de Dijken-Bakkerom zal gebeuren. Bekijk hieronder de video.