Video: Inzet Waterberging De Dijken-Bakkerom

Op maandag 21 februari besloot waterschap Nooderzijlvest de waterberging De Dijken – Bakkerom vanaf 15.00 uur voor het eerst in te zetten. Daarvan zijn deze beelden gemaakt.