Vergaderstukken voor 6 december 2016

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op dinsdag 6 december 2016.

Het is van 19 tot 21 uur in het gemeentehuis in Marum aan de Molenstraat 45. De agendapunten 1 tot en met 7 van deze vergadering zijn openbaar. De agendapunten 8, 9 en 10 worden besloten behandeld. Je bent van harte welkom bij het openbare gedeelte.