Vergadering Gebiedscommissie digitaal op 11 mei

Op maandag 11 mei staat de 20e vergadering van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier gepland. Deze vergadering vindt vanwege de maatregelen rondom het coronavirus online plaats.

De Gebiedscommissie vergadert normaal gesproken met een openbaar deel en een besloten deel. We bekijken op welke manier belangstellenden deel kunnen nemen aan het openbare deel. Dat gaat voor de vergadering van 11 mei nog niet lukken. 

Inspreken

Wilt u een bijdrage leveren aan de vergadering? Dan is het mogelijk vooraf uw inspreektekst schriftelijk in te dienen. Dat kan voor maandagmiddag 11 mei 12.00u, door uw inspreektekst te mailen aan de secretaris ErnstJan Cornelius, e.cornelius@prolander.nl. Uw tekst wordt door de secretaris ingebracht. Na de vergadering wordt uw tekst, net als anders, aan de notulen (het verslag) van de vergadering toegevoegd. 

Agenda

De Gebiedscommissie wordt middels een presentatie bijgepraat over de voortgang. Na de vergadering wordt de presentatie ook op de website geplaatst, zodat deze voor iedereen te bekijken is. Omdat de vergadering digitaal plaatsvindt, is de agenda verkort. Bekijk deze en de vergaderstukken in onze agenda