Vergadering Gebiedscommissie 27 september

Maandagavond 27 september komt de Gebiedscommissie bijeen om te vergaderen. Tijdens de online vergadering worden de gebiedscommissieleden bijgepraat over de voortgang en planning in het Zuidelijk Westerkwartier.

Inspreken

Vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering online plaats. Voor belangstellenden is het niet mogelijk om deze online vergadering bij te wonen. Wel kan er vooraf een schriftelijke inspreektekst ingestuurd worden als u een vraag of een mening hebt over een bepaald onderwerp. U bent vrij om hier verder invulling aan te geven. Deze inspreektekst kan per mail aangeleverd worden bij secretaris ErnstJan Cornelius via e.cornelius@prolander.nl. Dit kunt u doen vóór maandag 27 september 12.00 uur. De secretaris zorgt ervoor dat ingestuurde inspreekteksten behandeld worden tijdens de vergadering. Reacties vanuit de Gebiedscommissie worden teruggekoppeld aan de afzender.