Gedeputeerde Staten stelt Projectnota vast

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen heeft in maart 2015 de Projectnota gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier vastgesteld.

De nota behelst een integraal plan, waarin natuuropgaven gecombineerd worden met o.a. waterveiligheid, waterkwaliteit, recreatie, landschap en landbouwstructuur. In juni van 2015 wordt de Projectnota aan Waterschap Noorderzijlvest voorgelegd.