Update: Invloed van het coronavirus op de werkzaamheden

In heel Nederland worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier volgt de adviezen van het RIVM op. De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers en relaties staan vanzelfsprekend op de eerste plaats. Dit betekent dat wij fysieke contacten zoveel mogelijk vermijden.

Draagvlak en vertrouwen

Voor een succesvolle uitvoering van het inrichtingsproject zijn draagvlak en vertrouwen van de streek van essentieel belang. Daarom zoeken we veilige alternatieven voor afstemming met omwonenden, ondernemers en professionals. Per situatie zoeken we naar een passende oplossing. We zetten onze dagelijkse werkzaamheden waar mogelijk voort en proberen vertragingen te voorkomen. Als dit niet kan, pakken we de draad weer op zodra dat mogelijk is. Door deze aanpak borgen we de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van dit inrichtingsproject.

Bijzondere omstandigheden

De aannemer in De Drie Polders (HAZ Infra), de aannemer in Polder de Dijken-Bakkerom (van der Meer) en de aannemer van de geautomatiseerde kunstwerken (De Boer & De Groot) houden zich natuurlijk ook aan de bijzondere omstandigheden waarbinnen momenteel moet worden gewerkt. Ondanks de corona crisis wordt er buiten volop gewerkt.

Toegankelijkheid werkterreinen

De uitvoering van de projecten De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en de bouw van geautomatiseerde kunstwerken zijn in volle gang. Misschien voelt u de behoefte om deze prachtige projecten ook eens van dichtbij te bekijken. Echter als je een bezoek brengt aan een project betreed je een bouwterrein. Dit kan gevaar opleveren voor u en de aannemer. Het betreden van het bouwterrein is daarom niet toegestaan. Zodra er weer excursies mogen worden georganiseerd gaan we dat zeker doen en kan u zich opgeven voor een informatieve en veilige excursie. Tot die tijd houden we u in tekst en beeld op de hoogte van de vorderingen.

Projectbureau aan de Pasop gesloten

Het projectbureau aan de Pasop blijft vanwege het coronavirus voorlopig dicht. Het spreekuur, iedere woensdagmiddag in het projectbureau, gaat niet door. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen, mailen of appen met Bart-Jan Prak (06-52401220), bj.prak@prolander.nl

Krijgt u Bart-Jan niet direct aan de telefoon, dan kunt u bellen met ErnstJan Cornelius 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl