Uitvoering Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier van start

Op woensdag 24 april tekenden het Dagelijks Bestuurslid Carla Alma en de interim secretaris-directeur Evelien van der Kuil van waterschap Noorderzijlvest de opdracht aan Prolander voor de uitvoerende werkzaamheden van de gebiedsinrichting in het Zuidelijk Westerkwartier. Namens Prolander was bij de ondertekening directeur Evelien van Everdingen aanwezig.

Samenwerking waterschap en provincie

In het project Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier werken de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest samen aan de gemeenschappelijke opgaven in het gebied. De opgaven van het waterschap zijn onder meer het realiseren van drie waterbergingsgebieden, een peilbesluit voor 6 NBW-polders en KRW-gerelateerde werkzaamheden. De provincie heeft de opgave meer natuur te realiseren in het Zuidelijk Westerkwartier.

Werkzaamheden Prolander

Prolander is de uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen. Binnen het project Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier regelt Prolander namens de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest de uitvoerende werkzaamheden van het project.

Dit bericht is gebaseerd op een eerder verschenen nieuwsitem op de website van waterschap Noorderzijlvest.