Tijdelijk asfalt Dijkweg wordt komende week weggehaald

Het asfalt op het oostelijk gedeelte van de Dijkweg bij Boerakker wordt vanaf maandag 22 maart a.s. verwijderd. Voor de kadewerkzaamheden is vorig jaar voorbelasting en tijdelijk asfalt aangebracht. Nu de werkzaamheden aan de kade bijna zijn afgerond, wordt het asfalt weer verwijderd.

Foto: Aanbrengen voorbelasting in mei 2020

Foto: Aanleggen tijdelijk asfalt juni 2020

 

 

 

Vanaf maandag 22 maart wordt de voorbelasting en het asfalt vanaf de Mensumaweg tot aan Dijkweg nr. 2 door aannemer Van der Meer verwijderd. Dit vrijgekomen materiaal wordt hergebruikt.

 

Bereikbaarheid

Voor aanwonenden blijft dit gedeelte van de Dijkweg via de puinbaan bereikbaar. Voor doorgaand verkeer was de weg al afgesloten, dit blijft zo tot de oplevering later dit voorjaar. Voor de aanwonenden gaan deze werkzaamheden tot enige overlast leiden, zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Er wordt geprobeerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Nadere werkzaamheden

Nadat het asfalt is verwijderd, zal de Dijkweg ongeveer 60 centimeter verlaagd worden. Ook worden diverse dammen voorzien van nieuwe duikers. De werkzaamheden starten vanaf de Mensumaweg richting de nieuwe brug.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Na de genoemde werkzaamheden wordt de gehele Dijkweg in opdracht van de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest opnieuw verhard met beton. Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt het beton in de laatste week van april aangebracht. Hierover volgt nog nader bericht.

 Foto: aanbregen Steunkade februari 2020