Stagiaire onderzoekt mogelijkheden circulaire stuw

Ilse Horevoorts, student Built Environment aan de Hanzehogeschool, is 16 maart gestart met haar afstudeerstage bij het waterschap Noorderzijlvest. Haar afstudeeronderzoek gaat over de mogelijkheden om in het Zuidelijk Westerkwartier een circulaire stuw aan te leggen. Dat is een stuw waarbij de grondstoffen kunnen worden hergebruikt.

Circulaire economie

Waterschap Noorderzijlvest wil in 2050 volledig circulair zijn. Daarmee sluit het waterschap aan bij andere overheden. Circulaire economie gaat over hergebruik van producten en grondstoffen. De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werken overheden samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties, andere overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan.

Drie doelstellingen

Het Rijk heeft drie doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken. De eerste doelstelling is binnen bestaande productieprocessen efficiënter gebruik maken van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn. Ten tweede wordt, wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwde (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Denk hierbij aan biomassa. Dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu. De derde doelstelling is nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Onderzoek

Bij dat laatste punt sluit Ilse aan met haar onderzoek. Zo gaat zij Noorderzijlvest helpen om in 2050 volledig circulair te zijn.