Wat zijn schetssessies? Wij leggen het uit.

Een schetssessie is een methode waarbij meerdere betrokkenen gezamenlijk werken aan oplossingen voor (complexe) ruimtelijke opgaven in een gebied. Alle aanwezige kennis en ervaring wordt zodoende gebundeld.

Door letterlijk zaken op een kaart te tekenen en schetsen ontstaat een duidelijk beeld van mogelijkheden, knelpunten, wensen, oplossingen en kansen. Tijdens een schetssessie ontstaat vaak meer begrip voor elkaars belangen en worden gezamenlijk oplossingen in woord en beeld bedacht. Een schetssessie vindt plaats onder begeleiding van een ervaren ontwerper. Voor een (deel)gebied kunnen één of meerdere schetssessies worden georganiseerd, soms in combinatie met een veldbezoek in het gebied. Een schetssessie werkt het beste met een kleine groep mensen die een brede afspiegeling vormt van belanghebbenden in een gebied.

Wie doen mee aan een schetssessie? 

Betrokkenen uit het gebied. Denk aan bewoners, ondernemers, grondeigenaren (landbouw en particulieren) en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. En verder medewerkers van opdrachtgevers en gebiedspartners, experts en ruimtelijk ontwerpers van uitvoeringsorganisatie Prolander.