Projectbureau hergebruikt inventaris informatiecentrum Delfzijl

Aan de Pasop in Midwolde, ten noorden van de A7, staat het nieuwe projectbureau voor de  uitvoering van de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Voor de inrichting van het pas geopende projectbureau is gekozen voor duurzaam hergebruik van de inventaris van het bezoekerscentrum Ommelanderdiek in Delfzijl.

Met afronding van de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl in december kwam de inventaris beschikbaar. In het projectbureau komen werkplekken en een vergaderruimte en ook een bezoekerscentrum waar belangstellenden terecht kunnen voor informatie.

Bezoekerscentrum Ommelanderdiek

ontmanteling en inventaris bezoekerscentrum Ommelanderdiek

In Delfzijl heeft waterschap Noorderzijlvest en aannemerscombinatie Ommelanderdiek de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verbetering van de zeedijk van de Eemshaven tot in Delfzijl. Klimaatverandering maakt niet alleen de aanleg van waterbergingen nodig. Verhoging en verbreding van de dijk was ook nodig als voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens de vijf jaren van aanleg was bij de dijk in Delfzijl een combinatie van werkruimten en bezoekerscentrum in het voormalige gebouw van Groningen Seaports. De dijkverbetering werd eind december 2019 afgerond. En daarmee kwam de inventaris beschikbaar: bureaus, stoelen, apparatuur en nog veel meer.

Inrichting nieuw projectbureau

Beide projecten volgen elkaar op in periode van uitvoering. Daarom was het vrijkomen van de inventaris uit Delfzijl een hele mooie kans om dit her te gebruiken. Het hergebruik zorgt ervoor dat er minder nieuw materiaal nodig is; een besparing van grondstoffen die beter is voor het milieu. Daarnaast levert het ook een besparing in kosten op. De kosten voor de Gebiedsontwikkeling worden uiteindelijk betaald uit verschillende belastinggelden. Dus zijn besparingen wenselijk. Dat geldt in het groot voor bijvoorbeeld het beperken van vervoerskosten door gebruik van lokale grond, maar dus ook in het klein.

ontmanteling en inventaris bezoekerscentrum OmmelanderdiekHet gebouw van het projectbureau voor de Gebiedsontwikkeling wordt eveneens duurzaam hergebruikt. Het is afkomstig van elders in het land. Het van oorsprong gele gebouw is inmiddels groen geverfd. Daardoor past het aanmerkelijk beter in de omgeving aan de Pasop.

Gebruik nieuwe projectbureau

ontmanteling en inventaris bezoekerscentrum OmmelanderdiekIn het projectbureau werken straks opdrachtgevers, directievoering en aannemers samen aan de uitvoering. Het is ook een plek om elkaar te ontmoeten, samen te werken en te leren en het is geschikt om gasten, stakeholders, bestuurders, omwonenden, groepen, media en andere geïnteresseerden te ontvangen en er presentaties te geven. Binnenkort zal het projectbureau wekelijks op een vaste dag open zijn voor het stellen van vragen. In onze volgende nieuwsbrief leest u meer hierover.

 

 

 

Foto’s: ontmanteling en inventaris bezoekerscentrum Ommelanderdiek