Projectbezoek Zuidelijk Westerkwartier

Vanuit het programma dynamisch projectmanagement (HWBP) bezochten ongeveer 12 projectleiders en managers van verschillende waterschappen uit het hele land op 19 juni de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.

Paul Tameling opening en welkomstwoord

Foto: opening en welkom door Paul Tameling

Paul Tameling, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest, opende de dag en ging na een welkomstwoord in op de gebiedsontwikkeling en de samenwerking met de streek. Er werd stilgestaan bij het thema van deze ochtend, ‘regie in samenwerken’, wat in de gebiedsontwikkeling van groot belang is.

Na een presentatie door projectleider Menno van der Meer van waterschap Noorderzijlvest bezochten de aanwezigen twee locaties: de Dijkweg-Bakkerom en het Lettelberterdiep. Verschillende onderwerpen werden toegelicht, zoals kaden, kunstwerken en compartimenteringsstuwen die worden aangelegd. De aanwezigen waren onder indruk van de plannen van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen.

In de middag werd een bezoek gebracht aan het demonstratieproject ‘Brede Groene Dijk’ bij het waterschap Hunze & Aa’s, met als thema Natura 2000.