Verslag informatiebijeenkomsten

Deze maand starten onderzoeken in de gebieden Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem. Daarnaast wordt er een peilbesluit genomen in de zes landbouwpolders. Hierover zijn informatiebijeenkomsten gehouden. Lees hierover meer in de nieuwsbrief online of bekijk de pdf van de nieuwsbrief. En klik hier als u de presentatie wilt (terug)zien.