Peruaanse waterbeheerders brengen bezoek aan ZWK

Afgelopen maand heeft een groep Peruaanse waterbeheerders een bezoek gebracht aan het Zuidelijk Westerkwartier. Hier kwamen ze kijken hoe Waterschap Noorderzijlvest de inrichting van de waterbergingsgebieden heeft aangepakt. “Het waterschap heeft een langdurige samenwerking met Peru”, vertelt Ineke de Groot van Waterschap Noorderzijlvest. “Met dit bezoek wilden we hen laten zien hoe belangrijk het is om meerdere vraagstukken tegelijk op te pakken.”

 

Peruaanse waterbeheerders bezoeken het Zuidelijk Westerkwartier

De peruaanse delegatie langs het Lettelberterdiep met op de achtergrond de Klaas Doornbos brug en de Lettelberterbergboezem.

 

De samenwerking met Peru is onderdeel van de Blue Deal. “Dat is een internationaal programma, waar alle 21 waterschappen aan mee doen,” vertelt De Groot. “Het doel van het programma is om kennis uit te wisselen met onze buitenlandse collega’s en zo toewerken naar wereldwijde toegang tot voldoende, schoon en veilig water.”

 

Water beter vasthouden

De samenwerking begon met een hulpvraag vanuit Peru. In 2017 zijn daar grote overstromingen geweest door het natuurverschijnsel ‘El Niño’. “Met onze kennis helpen wij hen met het voorkomen van overstromingen en met stedelijke drainage. Maar bijvoorbeeld ook met een waterbeheerplan en een waterverdeelplan. Dat doen we in twee regionale waterraden in het noorden van Peru: Piura en Tumbes. Dat is een woestijnachtig gebied, dus voor hen is het belangrijk om vast te houden, zodat je kunt irrigeren, verbouwen en verdienen.”

 

Dubbele functie

De groep bezoekers bestond uit bestuurders van het lokale waterschap, belangenvertegenwoordigers, waterdeskundigen en communicatiedeskundigen. Met het waterschap hebben zij een bezoek gebracht aan onder andere de Polder de Dijken-Bakkerom, en de Onlanden in Drenthe. Daarbij waren zij zeer onder de indruk van de beelden van afgelopen winter toen het gebied ingezet was als waterberging. “Polder de Dijken is een mooi voorbeeld van een gebied met een dubbele functie: een waterbergingsgebied in combinatie met natuurgebied. Hier zie je hoe belangrijk het is om meerdere vraagstukken tegelijk op te pakken, legt De Groot uit. “Je kunt sommige waterproblemen wel lokaal en tijdelijk oplossen, maar daarmee kun je op termijn ergens anders schade toebrengen.”

 

Leren van Peru

Het werkbezoek stond daarmee vooral in het teken van kennis opdoen in Nederland. Maar volgens De Groot is wordt de samenwerking steeds meer een wisselwerking waar alle partijen van elkaar leren. “In Peru zijn zij bijvoorbeeld meer gewend aan extreme calamiteiten en rampen, waar wij door klimaatverandering ook steeds meer mee te maken krijgen. Ze werken daar met een goed werkend early warning-stystem waardoor mensen veel beter zijn voorbereid. Daarnaast geven zij vanuit hun Cultura del agua (watercultuur) heel expliciet aandacht aan het respectvol en zorgvuldig met omgaan met water. Vanuit de nieuwe droogteaanpak kunnen wij daar zeker nog wat van leren.”