Opening vogelkijkhut in Marumerlage

Op vrijdag 29 maart werd De Stins, de nieuwe vogelkijkhut in de Marumerlage in het Westerkwartier, feestelijk geopend onder leiding van gedeputeerde Henk Staghouwer en Rieks van der Wal (provinciehoofd Staatsbosbeheer Groningen). De vogelkijkhut werd deels ontworpen door de leerlingen van het technasium van RSG de Borgen.

Historisch ontwerp

In 2016 maakten de leerlingen verschillende ontwerpen voor de nieuwe vogelkijkhut. Een van de ontwerpen is gekozen en als basis genomen voor het definitieve ontwerp. De nieuwe vogelkijkhut staat aan de oostkant van de Marumerlage en biedt een spectaculair uitzicht over het natuurgebied. De vogelkijkhut is ontworpen met een knipoog naar het verleden. De naam van de vogelkijkhut, De Stins, sluit hierbij aan. Vlakbij de Marumer kerk ligt een bijzondere bult. Het gaat om een restant van een stinswier, een middeleeuwse toren geplaatst op een wierde. De kijkgaten in de vogelkijkhut doen denken aan de schietgaten die je vroeger in dit soort gebouwen zag.

Bekijk via de website van de provincie Groningen een video over de kijkhut. Boswachter Marieke de Boert vertelt er meer over.

Parel in het landschap

De vogelkijkhut is een ontwerp van architectenbureau van Manen en Zwart uit Drachten en gebouwd door VeDeKa Staal uit Kornhorn. Dankzij financiering van de Provincie Groningen en de voormalige gemeente Marum heeft het Westerkwartier er een bijzonder bouwwerk bij. De vogelkijkhut is een prachtige entree voor de Marumerlage. Je kunt vanuit de vogelkijkhut de verrassende natuurontwikkeling goed volgen. Tijdens de opening van de vogelkijkhut ging gedeputeerde Henk Staghouwer in op deze nieuwe parel in het landschap dat niet alleen voor de natuurliefhebber een aanwinst is, maar ook als waterberging kan dienen.

Opening van de vogelkijkhut

Foto: opening van de vogelkijkhut.

Gebiedsinrichting Marumerlage

De Marumerlage is in 2014 ingericht. Het is een samenwerkingsproject tussen Staatsbosbeheer en waterschap Noorderzijlvest. Door uitruiling met aanliggende landbouwgronden is de aaneengesloten oppervlakte van natuur en water in het gebied vergroot. Staatsbosbeheer heeft de hogere gronden die zij in eigendom had geruild met landbouwers voor de lage delen die van minder landbouwkundige waarde zijn. Zo worden zowel de landbouw als de natuur- en wateropgaven bediend.

Het project is voor waterschap Noorderzijlvest vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) een maatregel ter verbetering van de waterkwaliteit. De ondiepe wateren zijn heel geschikt voor waterinsecten als libellen, waterplanten en vissen, die voor de waterkwaliteit bepalend zijn. In het gebied heeft Noorderzijlvest voor de migratie van vissen ook een vistrap aangelegd. Naast de waterkwaliteit kan in het gebied ook water worden vastgehouden en functioneert het in natte periodes als waterberging.

Cameraman in gesprek met iemand

Eerste ontwikkelingen

Op dit moment is het gebied in pioniersfase. Er is nog weinig opgaande begroeiing, maar de ontwikkeling laat spannende dingen zien. De eerste orchideeën en zeldzame plantensoorten, zoals de noordse zegge, hebben zich al gevestigd. Verder is het gebied vooral in het voor- en najaar van grote waarde voor trekvogels. Kemphanen, bosruiters, grutto’s en dergelijke trekken in grote aantallen door. Vorig najaar waren zelfs een paar wereldburgers aanwezig: een geringde lepelaar die ook in Mauritanië is gezien en twee zwarte ibissen uit Zuid-Europa.

Foto’s bij dit artikel: Ditiswesterkwartier/Simon van der Goot.