Onderzoek naar het Zuidelijk Westerkwartier

Voordat het Zuidelijk Westerkwartier gaat veranderen, wordt het hele gebied onderzocht. De afgelopen tijd zijn er bureaustudies en verkennend veldonderzoek verricht. Flora & fauna, archeologie en recreatie zijn hierdoor beter in beeld gekomen.

De onderzoekgegevens zijn belangrijk voor de toekomstplannen van het gebied. De natuur in het Zuidelijk Westerkwartier wordt versterkt en uitgebreid. De gegevens uit deze onderzoeken helpen om de plannen zo optimaal mogelijk te maken, ook voor het dieren- en plantenrijk.
Bart Jan Prak van Prolander: “Met deze onderzoeken komen we erachter welke pareltjes we moeten behouden. En welke kansen we kunnen aangrijpen voor een verdere ontwikkeling. Het geeft inzicht en overzicht van de waardevolle onderdelen van het landschap.”

“Met name de aanwezigheid van orchideeën, de otter, de das en vele vleermuissoorten zijn noemenswaardig. Evenals de grote modderkruiper: een zeldzame vissoort. De huidige kwaliteit is dus al best hoog.”