Officiële start werkzaamheden Lettelberterbergboezem

Afgelopen vrijdag gaven Herman Beerda en de heer Moes, pachter van de Lettelberterbergboezem, de officiële aftrap van de werkzaamheden aan de Lettelberterbergboezem. De boezem heeft al sinds 2003 een waterbergingsfunctie. De kaden zijn echter niet meer op een juiste waterkerende hoogte en ook de twee inlaten en een uitlaat zijn verouderd.

Deze worden vervangen en geautomatiseerd. We combineren de werkzaamheden met de uitvoering van KRW-maatregelen. Zo leggen we een klein deel in de Zuidwesthoek vrij voor de boezem. Daarnaast krijgt een aantal sloten in de boezem een natuurvriendelijke oever. De beschoeiing van het Lettelberterdiep krijgt aan beide zijden een nieuwe beschoeiing. Dit is nodig omdat de stroomsnelheden bij het inzetten van de naastgelegen waterberging in De Drie Polders omhoog gaan en anders schade aan de oevers veroorzaken.

 

Alle aanwezigen staan verzameld rond Herman Beerda     

Foto 1: Herman Beerda spreekt aanwezigen toe.
Foto 2: Herman Beerda (in kraan) en de heer Moes slaan symbolisch een paal voor de beschoeiing in de grond.

 

Symbolische paal in de grond

In het bijzijn van vertegenwoordigers van aannemersbedrijf Van der Meer, Antea Group, Royal Haskoning DHV en Prolander stonden Herman Beerda (DB-lid Noorderzijlvest), de heer Moes (pachter LBB), de heer Van der Meer (aannemer) en Reinier Buringa (waterschap Noorderzijlvest) stil bij de geschiedenis van de boezem en de werkzaamheden die gaan plaatsvinden.

Daarna sloegen Herman Beerda (in de kraan) en de heer Moes (aan de kade) symbolisch een houten paal in de grond en gaven daarmee het startsein van de werkzaamheden. Hiervan is onderstaande vlog gemaakt. Voor 1 oktober dit jaar zullen de werkzaamheden worden afgerond.

Bekijk hier de lange versie van deze vlog op het Youtube-kanaal. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in dit nieuwsbericht van mei 2021.