Nieuwsbrief juli 2018

Deze week is er weer een nieuwe nieuwsbrief de deur uit gegaan, met daarin:

  • Voortgang Projectbureau ZWK
  • Planning en eerste onderzoeken
  • Vervolg planning
  • Eind inspraakperiode Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan
  • Projectpagina’s op de website

Bekijk hier de nieuwsbrief.