Nieuwe waterberging Dijken-Bakkerom voor het eerst ingezet

Afgelopen dagen is er een grote hoeveelheid neerslag in Westerkwartier. Dat leidt lokaal tot wateroverlast. Daarom is besloten om de waterberging De Dijken – Bakkerom vanaf 15.00 uur vanmiddag in te zetten.

 

De inzet van de berging zorgt ervoor dat het water uit de omgeving dit gebied in kan stromen. Dat zorgt voor een lokale verlaging van de waterstand van ongeveer 10 centimeter. Voor de totale boezem gaat het om een verlaging van ongeveer 4 centimeter. Het water blijft hier maximaal een paar dagen, en wordt dan afgevoerd naar zee. Morgenochtend en morgenavond kan waterschap Noorderzijlvest al overtollig water op zee spuien. Het waterschap verwacht dat het peil in de boezem na dinsdag langzaam daalt naar normale waarden. Het is de eerste keer dat waterbergingsgebied De Dijken – Bakkerom wordt ingezet. Eind 2021 was deze klaar om in te zetten.

 

Wateropvang in De Onlanden

In de kop van Drenthe is lokaal ook sprake van overtollig water. Dit water stroomt naar De Onlanden en wordt hier opgevangen. De Onlanden is al langer in gebruik als waterberging.

 

Wie doet wat bij wateroverlast?

Het waterschap zet zich in om te voldoen aan het vastgestelde peilbesluit waarmee we wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen. Om het waterpeil onder alle omstandigheden goed te kunnen sturen, is het belangrijk dat er voldoende ruimte voor water is. Daar dragen de waterbergingen aan bij. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het grondwaterbeheer in de openbaar ruimte (bebouwd gebied). Zij gaat ook over de afvoer van regen- en afvalwater via het riool. De gemeente is het eerste aanspreekpunt als hier wateroverlast ontstaat.

Luchtfoto van de Berging Bakkerom.

Foto: Het waterbergingsgebied Dijken-Bakkerom.
Bron: Waterschap Noorderzijlvest