Nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken

De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Marum, Zuidhorn en in Gaarkeuken zijn verouderd en aan vervanging toe. Het waterschap Noorderzijlvest plaatst een nieuwe centrale rioolzuivering in Gaarkeuken.

De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Marum, Zuidhorn en in Gaarkeuken zijn verouderd en aan vervanging toe. Bovendien loost de zuivering in Marum water op het ecologische kwetsbare Dwarsdiep en dat is niet goed voor de natuur. Daarom gaat het waterschap Noorderzijlvest een nieuwe rioolzuivering plaatsen in Gaarkeuken. Uit onderzoek blijkt dat één nieuwe centrale rioolzuivering in Gaarkeuken de beste oplossing is. Om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe zuivering in Gaarkeuken te transporteren wordt er 20 kilometer aan persleidingen onder de grond aangelegd.

Omvang en impact project

De aanleg van de ondergrondse persleidingen heeft impact op de omgeving. Het waterschap Noorderzijlvest heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de manier waarop de persleidingen aangebracht worden. Daarbij is rekening gehouden met de gevolgen voor de grondeigenaren én de natuur. De ondergrondse persleidingen kruisen verschillende percelen van een veertigtal grondeigenaren. Rentmeesters van het waterschap Noorderzijlvest nemen contact op met grondeigenaren voor een persoonlijk gesprek. Zij leggen onder andere uit waarom het waterschap gekozen heeft voor dit tracé (plaats waar de persleidingen komen te liggen) en wat dit voor de grondeigenaren betekent. Deze grondeigenaren zijn door middel van een brief op de hoogte gesteld van de plannen.

Het waterschap Noorderzijlvest zorgt dat de landerijen tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar blijven en probeert de overlast zo veel mogelijk te beperken. Nadat de werkzaamheden afgerond zijn wordt het gebied weer in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Foto: huidige waterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden en de planning in het gebied? Bekijk dan de website van het waterschap Noorderzijlvest. In onderstaande video wordt uitgelegd waarom de nieuwe rioolzuivering gebouwd wordt.