Nieuwe petgaten en verbeterde houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier

Landschapsbeheer Groningen heeft van de provincie een subsidie van 1,3 miljoen euro gekregen om nieuwe petgaten te graven en de houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier te verbeteren. De werkzaamheden gaan drie jaar duren en worden uitgevoerd in samenwerking met het Groninger Landschap en Collectief Groningen West.

De bestaande petgaten in de Lettelberter Petten zijn in de loop der jaren dichtgeslibd en een deel van de kenmerkende houtsingels in het gebied is verdwenen of er slecht aan toe. Er wordt voor gekozen om nieuwe petgaten aan te leggen in plaats van de oude petgaten open te graven, om de nieuwe natuur die zich daarin heeft ontwikkeld te behouden. De twaalf nieuwe petgaten worden gegraven naast de dichtgeslibde gaten. Naast het graven van petgaten wordt ook een deel van de voor het Zuidelijk Westerkwartier kenmerkende houtsingels aangepakt.

Bron: RTV Noord