Nieuwe gesprekken aan de keukentafel

Medio november vinden weer gesprekken aan de keukentafelplaats in De Drie Polders en in het Dwarsdiep. Hier leest u meer over de stand van zaken rond deze gesprekken.

In gesprek aan de keukentafel

De keukentafelgesprekken in De Drie Polders en in het Dwarsdiep (oostkant, Wilgepad en Roordaweg) zijn in de week van 13 november weer gestart. Het gaat hier om een vervolgafspraak op een eerder gehouden keukentafelgesprek bij erven, die direct te maken krijgen met een kade bij het erf.

Polder de Dijken – Bakkerom en De Drie Polders

In overleg met de grondcommissie voert de kavelruilcoördinator in Polder de Dijken – Bakkerom de gesprekken omdat in deze polder ook grondruilingen spelen. In een later stadium kan vanuit de inrichting een keukentafelgesprek worden ingepland.

Nu de benodigde onderzoeken zijn afgerond kunnen we bij deze keukentafelgesprekken in Polder de Dijken – Bakkerom en De Drie Polders laten zien wat de impact van een kade terplekke is.

In Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders en het Dwarsdiep (oostkant, Wilgepad en Roordaweg) kunnen we ook laten zien en bespreken of we gevolgen we kunnen verwachten na aanleg van het natuur/waterbergingsgebied en welke gevolgen dit dan zijn.

Welke gevolgen er in de praktijk op gaan treden, willen we graag meten. We stellen daarom een plan op waarin staat hoe we en waar we gaan meten. Met de metingen willen we de huidige situatie van het (grond)water en de eventuele veranderingen in de toekomst vastleggen.

Dwarsdiep

Omdat in het Dwarsdiep nog gewerkt wordt aan de uitwerking van een hybride variant, natuur/waterberging en landbouw, is het niet zinvol om vooruitlopend hierop keukentafelgesprekken te gaan houden. Aan de oostkant, Wilgepad en Roordaweg worden de keukentafelgesprekken wel opgepakt omdat de inschatting is dat het hybride model hier niet tot grote veranderingen gaat leiden.