Nieuwe collega binnen de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

We hebben een nieuw gezicht bij de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier! Reinier Buringa is bij het Waterschap Noorderzijlvest van start gegaan als Technisch Manager. In deze rol zal Reinier zich bezig houden met alle waterprojecten. Dit doet hij in samenspraak met Prolander, de adviesbureaus en aannemers.

 

Technische doelen

Zijn focus ligt op het halen van de technische doelen van het waterschap. Zo zal hij erop toezien dat in de voorbereiding en de uitvoering van de projecten het technisch ontwerp voldoet aan de eisen van het waterschap. Na afloop van het werk evalueert de Technisch Manager of de uitvoering inderdaad voldoet aan de opdracht en andere gemaakte afspraken.
Voor waterberging betekent dit bijvoorbeeld onderzoeken of de juiste hoeveelheid water in de waterberging kan, hoe taluds eruit zien, of de kades op voldoende hoogte zijn en wat er in het gebied kan blijven staan en wat niet. Maar ook of de gebouwde gemalen voldoende capaciteit hebben en of de compartimenteringsstuwen aan de technische eisen voldoen.

 

Zuidelijk Westerkwartier

In het Zuidelijk Westerkwartier zijn er veel verschillende projecten bezig. Zo zijn de waterbergingen De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom en de gemalen Lettelbert en Redendijk al grotendeels klaar. Maar voor andere deelprojecten zoals de compartimenteringsstuwen en de NBW-polders is het werk nog volop in uitvoering. Daarnaast zijn er ook nog gebieden waar de uitvoering nog moet beginnen, zoals de Lettelberterbergboezem en de waterberging in het Dwarsdiep.

 

Vol enthousiasme aan de slag

Reinier Buringa heeft al een lange tijd ervaring als projectleider bij de bouw van onder andere gemalen, bruggen en kaden. Zowel aan de kant van de aannemer als aan de kant van het adviesbureau. Hij staat vol enthousiasme klaar om nu aan de slag te gaan in zijn nieuwe functie bij Waterschap Noorderzijlvest.